1. Informació principal

En virtut de la previsió de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que la present pàgina web pertany a:

STARTING INVESTMENTS, S.L.

CIF: B-64.441.504

C. Consell de Cent, 286

08007-Barcelona

Telèfon de contacte: +34 934880283

E-mail de contacte: info@galeriamayoral.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39266, Foli 143, Fulla B-343595.

(A partir d’ara, GALERIA MAYORAL)

 

2.Objecte de la pàgina web

La present Web, titularitat de GALERIA MAYORAL, té com a objecte oferir als seus usuaris diferents serveis relatius al món de l’art.

Mitjançant aquest portal s’ofereix als usuaris informació detallada sobre les obres de la nostra col·lecció, els seus artistes així com el calendari de les exposicions i fires en les que participa GALERIA MAYORAL.

A més a més, GALERIA MAYORAL guia als seus clients en el procés d’adquisició o venta de diferents obres artístiques.

GALERIA MAYORAL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment el contingut d’aquesta pàgina així com el present Avís Legal informant als usuaris degudament.

 

3. Accés a la pàgina web

El prestador del servei permet lliurament l’accés general a la web a tots els usuaris d’Internet.

La simple navegació per aquest portal atribueix la condició d’usuari de la pàgina i l’acceptació de les presents condicions.

 

4. Contacte i Informació

Si l’usuari volgués posar-se en contacte amb el titular de la pàgina, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: info@galeriamayoral.com. En aquest cas, la informació de caràcter personal rebuda serà tractada d’acord amb la nostra política de privacitat, sent l’usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

 

5. Ús general de la pàgina Web

L’ usuari es compromet a navegar per la pàgina Web diligentment i respectant la finalitat anteriorment descrita, així com la moral, les bones costums i l’ordre públic.

L’ usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre les activitats o els serveis de GALERIA MAYORAL per a desenvolupar activitats contràries a las lleis, a la moral o a l’ordre públic.

A tal efecte, el prestador no autoritza en cap cas a l’usuari a utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa GALERIA MAYORAL o tercers puguin patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina Web.

Si un usuari estigués interessat en rebre més informació sobre una obra, podrà realitzar la seva petició facilitant les seves dades a la casella “CONTACTAR” que es troba a la fitxa tècnica de cada obra, dintre de la secció “ARTISTES”. L’equip de GALERIA MAYORAL es posarà en contacte amb vostè a la major brevetat possible.

Les dades de caràcter personal rebuts seran gestionats segons la nostra política de privacitat.

 

6.Responsabilitat

GALERIA MAYORAL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari que resultin d’errors o desconnexions a las xarxes de telecomunicacions que produeixin la interrupció del servei de la pàgina Web durant la prestació del servei.

L’accés al portal Web no implica la necessitat per part de GALERIA MAYORAL de controlar l’absència de virus, “cucs” o qualsevol altre element informàtic danyós. L’usuari haurà de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

GALERIA MAYORAL no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics, documents i fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei.

 

7. Sobre els elements de la pàgina Web

Els diferents elements de la pàgina web es troben sota l’empara legal de la legislació espanyola i els seus drets d’autor pertanyen o han estat cedits a GALERIA MAYORAL.

Es prohibeix la reproducció parcial o total del portal, i el seu tractament informàtic, així com la utilització comercial i explotació, en qualsevol de les seves formes del codi font, les imatges, els textos, la informació, els logotips o dissenys gràfics, les fotografies, les animacions, el software i qualsevol altre tipus de contingut escrit, audiovisual o sonor que es reculli a la pàgina Web.

Sense perjudici de l’anterior, l’ usuari pot accedir i visualitzar tots els elements, imprimir-los i emmagatzemar-los, sempre i quan sigui única i exclusivament per al seu ús personal i privat.

 

8. Hipervincles o Links

La pàgina web pot mostrar enllaços a altres portals o pàgines webs. En aquest cas, GALERIA MAYORAL, actuarà com a prestador de serveis d’intermediació i només respondrà dels continguts d’aquelles pàgines si tingués coneixement efectiu de la il·licitud d’aquells continguts i no hagués actuat amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç.

Si l’usuari considera que el contingut enllaçat és il·lícit o inadequat podrà comunicar-ho a GALERIA MAYORAL remetent un correu a info@galeriamayoral.com. El prestador analitzarà el contingut i la seva possible inadequació i, en tot cas, procedirà a la supressió de l’enllaç.

Per una altra banda, i prèvia autorització de GALERIA MAYORAL, els usuaris podran afegir enllaços des de les seves pròpies pagines webs al present portal, sempre i quan es tracti d’una finalitat purament informativa i sense intenció de discriminar ni desprestigiar l’entitat. Així mateix, la remissió d’enllaços entre les pàgines webs no implicaran en cap cas, relació comercial. Sense perjudici de l’anterior, quedarà prohibit establir marcs que envolti la pàgina o permeti la visualització dels continguts a través de portals diferents a www.galeriamayoral.com.

 

9. Publicitat

A la pàgina Web podrà allotjar-se contingut publicitari o patrocinat. GALERIA MAYORAL no serà responsable de qualsevol error o irregularitat dels referits missatges publicitaris, sent els anunciants o patrocinadors els únics responsables d’assegurar-se que el material remés per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

 

10. Legislació aplicable

La present informació legal, així com la política de privacitat i de cookies i les condicions generals, es regeix per la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina Web, GALERIA MAYORAL i l’usuari es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

 

 


 

 

Política de privacitat

Al remetre informació personal a www.galeriamayoral.com, l’usuari autoritza el tractament de les seves dades de caràcter personal segons les següents condicions:

 

1. Fitxers i finalitat

Als efectes de les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, STARTING INVESTMENTS, S.L., (a partir d’ara, GALERIA MAYORAL) informa als usuaris de la pàgina web que l’entitat tracta les dades de caràcter personal dels usuaris, mitjançant uns fitxers automatitzats inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Aquests fitxers, responsabilitat de GALERIA MAYORAL tenen com a finalitat gestionar els serveis oferts a través de la present pàgina web.

 

2. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició.

Els interessats, d’acord amb el disposat a la normativa aplicable, podran exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a GALERIA MAYORAL (STARTING INVESTMENTS, S.L.), C. Consell de Cent, nº 286, 08007-Barcelona o bé remetent un correu electrònic a info@galeriamayoral.com. En els dos casos, serà precís adjuntar una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o documentació anàloga que acrediti la seva identitat.

 

3. Tractament de les dades rebudes

GALERIA MAYORAL emmagatzemarà i tractarà les dades mitjançant els fitxers indicats.

GALERIA MAYORAL pot rebre comunicacions via email o per correu postal que contingui dades de caràcter personal. En aquests casos, l’ empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret, de custodia i de destrucció, adoptant les mesures de seguretat que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, per a evitar la seva pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, GALERIA MAYORAL, procedirà a cancel·lar, suprimir i bloquejar les dades quan resultin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser pertinents i necessaris per la seva finalitat.

 

4. Enllaços externs

S’adverteix a l’usuari que la present pàgina web pot mostrar enllaços a diferents portals aliens a GALERIA MAYORAL. En aquests casos, l’empresa no es responsabilitza del possible tractament de dades que puguin realitzar en aquelles pàgines webs.

 

5. Enviament de comunicacions comercials

Per a que es pugui efectuar l’enviament de comunicacions comercials l’usuari haurà d’acceptar de forma lliure, expressa i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del responsable del fitxer. Per això, l’usuari que ho desitgi marcarà una casella habilitada a l’efecte en el formulari o mitjançant el mecanisme procurat oportunament a la pàgina web. Això habilitarà al prestador del servei a realitzar les següents funcions:

  1. Remetre el butlletí de noticies o Newsletter de la pàgina web
  2. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS o via App, relacionades a productes o serveis oferts pel prestador. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats.

L’usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la remissió de les comunicacions comercials mitjançant la remissió d’un correu electrònic a info@galeriamayoral.com o bé seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.

 

 


 

 

Política de cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercer per a recollir informació que ajuda a optimitzar la seva visita a les pàgines web.

 

Cookies: Què són i per a què serveixen?

Les cookies són arxius que les pàgines web poden descarregar al seu equip. Són eines que tenen una funció molt important per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació.

Entre les seves funcions estan, principalment, les d’emmagatzemar i recuperar les seves preferències de navegació fins el punt de reconèixer a l’usuari i millorar el servei ofert.

Són dispositius molt útils, donat que, tècnicament, permeten que les pàgines web funcionin de forma més ràpida i adaptada a les preferències de l’usuari, emmagatzemant l’ idioma de navegació, per exemple.

A més a més, la seva funció estadística permet al titular de les pàgines optimitzar la seva activitat oferint millors prestacions.

 

Tipus de cookies utilitzades a aquesta pàgina web

Cookies d’anàlisi estadístic:

Són aquells dispositius que, o bé tractats per nosaltres o per tercers, permeten mesurar el número de visitants i estudiar estadísticament l’ús que fan els usuaris dels nostres serveis, a fi d’optimitzar la qualitat dels nostres continguts.

 

Cookies de millora de rendiment i funcionalitat:

Permeten analitzar les visites dels usuaris i monitoritzar el rendiment de la pàgina. Conserven les preferències dels usuaris per a certes eines o serveis per a que l’usuari no hagi de reconfigurar-les cada vegada que navegui pel portal.

 

Cookies de publicitat:

Són aquelles cookies que, o bé tractades per nosaltres o per tercers, permeten a aquesta pàgina gestionar eficaçment els espais publicitaris del portal, adequant el contingut de l’anunci al contingut del servei sol·licitat o a l’ús que acostumi a realitzar a la nostra pàgina web.

 

Cookies de tercers

Es podran instal·lar cookies de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen, com per exemple, els enllaços a les xarxes socials que permetin compartir els nostres continguts o els llistats de desitjos o elements preferits.

 

Google Analytics

Aquest portal utilitza Google Analytics, una eina web de Google, Inc., empresa nord-americana de Delaware llur principal oficina està al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units.

Google Analytics utilitza cookies per a ajudar al titular del portal a estudiar i analitzar l’ús que fan els usuaris de la web. Per això, Google fa servir la seva adreça IP.

La informació que emmagatzemi la cookie, incloent la seva adreça IP, serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’ Estats Units (mitjançant Port Segur).

Google farà servir aquestes dades per compte nostre amb la finalitat de perfilar la seva navegació pel portal web i subministrar-nos els resultats dels anàlisis. D’aquesta forma, GALERIA MAYORAL obté informació sobre la forma en la que els usuaris naveguen per la pàgina web i, en base a aquestes dades, pot introduir canvis en el portal.

Google, Inc, podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació o quan tercers proveïdors processin la informació per compte de Google.

Google, Inc. no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de la que disposi Google.

En tot cas, vostè pot rebutjar el tractament de les dades rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, nogensmenys, ha de saber que si ho fa no podrem garantir la plena funcionalitat d’aquest portal. Al utilitzar aquesta pàgina, vostè dóna el seu consentiment pel tractament de la informació per part de Google, Inc. en la forma i per les finalitats indicats.

Per a més informació sobre Google Analytics i sobre com inhabilitar el seu ús, pot vostè consultar la següent pàgina:

http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

 

Inhabilitar les cookies

Com a usuari, vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador.

En el cas de bloqueig, es provable que alguns serveis quedin inoperatius.

En els següents enllaços s’indica com modificar les preferències dels principals navegadors:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Safari para iOS: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

 

 


 

 

Comunicacions comercials i Newsletter

En cas d’acceptació per part de l’usuari, s’autoritzarà a GALERIA MAYORAL a fi de:

  1. Remetre el butlletí de noticies o Newsletter de la pàgina web, on s’exposaran les principals novetats i serveis o noticies vinculades amb el sector de l’Art.
  2. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS o via App. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats.

L’usuari podrà oposar-se en qualsevol moment a la remissió de les comunicacions comercials i a la Newsletter mitjançant la remissió d’un correu electrònic a info@galeriamayoral.com o bé seguint les instruccions que s’indicaran a cada comunicació remesa a l’usuari.