- Paris

Biennale des Antiquaires

Art Revolutionaries

La galeria Mayoral presenta “Artistes revolucionaris”, un projecte artístic de qualitat museística amb obres de Pablo Picasso, Joan Miró, Alexan­der Calder i Julio González a la Biennale de París del 10 al 18 de setembre 2016.
Secció següent

Biennale des Antiquaires

Mayoral inicia la commemoració del 80è aniversari del Pavelló de la República Espanyola a París, amb el renaixement d’El Segador de Joan Miró, la seva gran obra desapareguda.

La galeria Mayoral presenta “Artistes revolucionaris”, un projecte artístic de qualitat museística amb obres de Pablo Picasso, Joan Miró, Alexan­der Calder i Julio González a la Biennale de París del 10 al 18 de setembre 2016.

Aquesta exposició ha estat el resultat d’un any de recerca i de docu­mentació, i s’ha dut a terme un treball intens i ple de troballes i desco­briments que permeten mostrar i evocar el Pavelló espanyol de manera acurada i exhaustiva.
Les obres que s’exposaran tenen un lligam molt estret amb les peces que van representar els artistes republicans l’any 1937. La mostra in­clou el renaixement històric de la gran obra monumental de Miró que va desaparèixer: El Segador que es recrearà a París en blanc i negre, coincidint amb la Biennale.

Aquesta exposició, que es realitzarà primer a París i posteriorment a Barcelona, inaugurarà la commemoració del 80è aniversari de l’Expo­sition Internationale des Arts et des Techniques appliquées à la Vie Mo­derne, celebrada el 1937 a París, amb l’objectiu de retre homenatge als artistes que van col·laborar-hi. El comissari de la mostra, Juan Manuel Bonet, actual director del Instituto Cervantes de París, i antic director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, afirma: “Cada dia que passa existeix una ma­jor consciència que l’Exposició Internacional va ser un esdeveniment excepcional”. “Artistes revolucionaris” compta amb la col·laboració dels millors experts en la matèria, així com amb el suport de la Successió Miró, la Calder Foundation, la Fundació Joan Miró, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Universitat de Barcelona i la Harvard Library.

La creació del Pavelló Espanyol de l’Exposició Universal de París del 1937 es va realitzar en un moment molt convuls i complicat, ja que Es­panya estava en plena guerra civil. Per aquest motiu, el Pavelló creat pel govern republicà va esdevenir un punt estratègic per reivindicar la situació que estava vivint Espanya. Els arquitectes que van dissenyar l’edifici van ser Josep Lluís Sert i Luis Lacasa, i el comissari de l’exposi­ció José Gaos. El comissari va comptar amb la participació de molts ar­tistes espanyols; Josefina Alix recorda: “Per les nits, en acabar la feina, tots els espanyols es trobaven al Café de Flore, en llargues i amistoses tertúlies, en les que el tema redundant era Espanya, el pavelló i la gue­rra”. Els artistes més destacats, Picasso (Guernica), Miró (El Segador), Calder (Mercury Fountain) i González (La Montserrat) van realitzar algu­nes de les peces més rellevants de la història de l’art. Picasso comenta­va: “Potser, més tard, algun historiador demostrarà que la meva pintura ha canviat sota la influència de la guerra. Jo mateix, no ho sé.” El nét de Joan Miró, Joan Punyet Miró, assegura: “El Segador i Guernica sembla­ven cartells de propaganda política de dimensions monumentals. Ningú no va escollir un suport sòlid i durador, perquè sabien per endavant que aquelles obres eren només d’impacte, efímeres, que havien de desa­parèixer juntament amb el Pavelló.”

El director de la galeria, Jordi Mayoral, afirma: “Artistes revolucionaris” és una exposició commemorativa amb elements d’alt nivell històric, com la recreació d’El Segador de Miró. El record d’aquest episodi és inesbo­rrable per a tots els que estimem l’art i la cultura. Aquesta exposició és una mostra entusiasta i rigorosa de complicitat i d’admiració cap a les persones que van ser valentes i compromeses amb els seus ideals i el seu poble, lluitant des de la seva trinxera particular: la creació artística.”

Art Revolutionaries - Biennale des Antiquaires